Last Update:
 
फुलोरा
पदवीधर झाल्यावर काही कामधंदा मिळविण्यासाठी शहरात आलो. कारण खेड्यात राहून प्रगती होईल, अशी परिस्थिती नव्हती. माझ्या वाट्याला नीट शेतीही येत नव्हती. शेतीला काही जोडधंदा करून प्रगती करावी अशीही परिस्थिती नव्हती. आपणास जरी पदवी मिळाली तरी नोकरी मिळेल याची खात्री नसते. कारण शिकलेले अनेक पदवीधर असतात. सरकारी नोकरीसाठी सगळेच प्रयत्न करीत असतात. पण, ती काही सगळ्यांना मिळत नाही. मिळेल ते काम करायचं अशी मी मनाची तयारी केली होती.

Tuesday, November 24, 2015 AT 06:00 AM (IST)

घरात एकटाच बसलो होतो. बायको शेतात बायका कामाला असल्याने गेली होती. मला सुट्टी असल्यामुळे माझाही विचार शेतावर जाण्याचा होता. पाच एकर शेती आहे. धाडस करून विहीर खोदली. कारण, पाणी लागणार नाही असं सांगितलं होतं पण उतार पाहून विहीर खोदली. पाणी लागलं. मला चांगली नोकरी आहे. त्यामुळे जरी पाणी लागलं नाही, तरी फार काही माझ्यावर संकट येणार नव्हतं. आयुष्यात काही तरी धाडसही करावं लागतं.

Monday, November 23, 2015 AT 06:00 AM (IST)

तिचा नवरा वारला. लग्न होऊन दोन वर्षे झाली होती. मूलबाळ नव्हतं. नवरा मोलमजुरी करायचा. त्याच्याबरोबर तीही मजुरी करायची. सासू-सासरे किंवा बाकी कोणी सासरचे नव्हते. कारण जो तो जिकडे काम मिळेल तिकडे गेलेला. त्यामुळे तिला नवरा वारल्यानंतर माहेरचाच आधार घ्यावा लागणार होता. तिच्या आई-वडलांनाही आधाराची गरज होती. तेही त्यांना झेपेल तेवढं काम करतात. त्यांची दीड एकर जिरायती शेती आहे. दोन लहान भाऊ आहेत.

Saturday, November 21, 2015 AT 06:15 AM (IST)

माझं लग्न झालं. मला कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी होती. लग्न झाल्यानंतर एक महिन्याने कंपनीत पगारवाढीसाठी संप झाला. कामगार नेता कामगाराचं हित बघणारा होता. त्यामुळे सगळ्या कामगारांचा त्याला पाठिंबा होता. संप लवकर मिटला नाही. मालकांना कंपनी बंद करायची होती. त्यामुळे त्यांनी तडजोड केली नाही. कंपनी जुनी असल्यामुळे कंपनीला फारसे चांगले भवितव्य राहिले नव्हते. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कंपनीत नवी यंत्रं आणावी लागणार आहेत. ती यंत्रं चालवणारेही नवीन असणार आहेत.

Friday, November 20, 2015 AT 06:00 AM (IST)

आम्ही नवरा-बायको मजुरी करतो. मजुरी चांगली मिळते. अलीकडेच माझं लग्न झालं आहे. दोनाचे चार हात झाले. संसाराला हातभारच लागला. आमचा भाग दुष्काळी असल्यामुळे आम्ही मजुरी करण्यासाठी आलो आहोत. गावी चार एकर शेती आहे. पाऊस काळ झाला तर पोटापुरतं येतं. आई-वडील थकले आहेत. ते गावीच असतात. गावात काही त्यांना मजुरी मिळत नाही. तेही बाहेरगावी जाऊन मजुरी करायचे. आम्ही दोघे भाऊ आहोत. मोठा भाऊ शहरात कामासाठी गेला आहे. तो काही पैसे वडलांना पाठवतो.

Thursday, November 19, 2015 AT 06:00 AM (IST)

आम्ही चार भाऊ नोकरीनिमित्ताने गावाबाहेरच असतो. गावी आईवडील असतात. आमची एका ठिकाणी बारा एकर बागायती शेती आहे. आईवडील आता थकले आहेत. मोठा भाऊ यावर्षीच निवृत्त होणार आहे. त्यानंतर वर्ष-दीड वर्षांनी आम्ही सगळेच निवृत्त होणार आहोत. मोठा भाऊ निवृत्तीनंतर आईवडिलांबरोबर राहणार आहे. त्याची बायकोही नोकरी करते. तिला निवृत्तीला अजून तीन वर्षे बाकी आहेत. त्यांची दोन मुले शिकून नोकरीला लागली आहेत. त्यांच्या बायकाही नोकरी करतात. त्याची मुलं प्रगती करीत आहेत.

Wednesday, November 18, 2015 AT 06:00 AM (IST)

आमच्या गावातील इतर लोक शहरात कामधंद्यासाठी जातात. मला शेतमजुरीची आवड आहे. त्यामुळे मी बागायती गाव बघून आलो आहे. मला हे ठाऊक आहे, बागायती भागात मजुरीसाठी मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे मला कामाची तशी काहीच चिंता नाही. माझ्या ओळखीचे गावात कोणीच नव्हतं. मी एका शेतकऱ्याकडे काम मागण्यासाठी गेलो. माझ्याकडे बघून त्यांना थोडी शंका आली. कारण माझं राहणीमान चांगलं आहे. मला नेहमी स्वच्छ राहावं असं वाटतं.

Tuesday, November 17, 2015 AT 06:00 AM (IST)

माझा लहान व्यवसाय आहे. लहान वयातच काम करू लागलो. कारण काही तरी काम केल्याखेरीज हातातोंडाची गाठ पडणार नव्हती. अशा वेळी आवडनिवड असत नाही. दारूच्या गुत्त्यावर मला पहिलं काम मिळालं. त्याचा माझ्या मनावर खोल परिणाम झाला. लहान वयात अनेक मोठ्या लोकांची मी अवस्था पाहिली. दारूनं अनेकांची बरबादी होत होती. माझ्याबरोबर काम करणारे दारू पीत असत. मलाही दारू पिण्याचा ते आग्रह करीत. माझ्यापुढे जर अशी उदाहरणं असतील तर मी कसा काय दारू पिणार? मी दारू प्यालो नाही.

Monday, November 16, 2015 AT 06:00 AM (IST)

फार पूर्वीपासून संपूर्ण गाव शाकाहारी आहे. गावात सगळ्या जाती- जमातींचे लोक आहेत. कुठल्याच जाती- जमातीमध्ये मांसाहार केला जात नाही. यासाठी गावातील कोणावरही कोणी बंधन घातलेले नाही पण गावाला हे वळण फार पूर्वीपासून आहे. याविषयी निश्‍चित माहिती नाही. तरी, गावातील काहींनी पूर्वी अशी पद्धत तयार केली असावी. गावही आता बदलत आहे. बाहेरगावची सोयरिक केल्यावर तेथे जरी मांसाहार केला जात असला, तरी गावात आल्यावर मात्र गावच्या प्रथेप्रमाणे तीही शाकाहारी बनते.

Saturday, November 14, 2015 AT 06:00 AM (IST)

आमच्याकडे दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारने मदत जाहीर केली आहे. काही प्रमाणात मदतही येत आहे. सरकारी मदत जशी येते तशीच बिगर सरकारीही मदत येत आहे. परंतु, जी काही मदत येते ती खऱ्या गरजूंनाच मिळाली पाहिजे. हे काम मदत देणाऱ्यापेक्षा जे मदत घेतात त्यांचे आहे. काही स्वार्थी माणसं अशा परिस्थितीचाही स्वतःसाठी फायदा करून घेतात. ते असं का करतात? कारण आपण त्यांना असं करू देतो. आधीपासूनच असं घडत आलं आहे. आजही घडत आहे. आपलं काय जाणार आहे.

Wednesday, November 11, 2015 AT 06:15 AM (IST)

माझे वडील आमच्या एकत्र कुटुंबाचे कारभारी आहेत. त्यांना एकूण सहा भाऊ आहेत. त्यात त्यांचा तिसरा नंबर आहे. खरंतर सगळ्यात मोठा हा कारभारी असतो पण माझ्या वडिलांकडे कुटुंबाचा कारभार आपोआपच आला. याचं कारण शेतीचे सगळे व्यवहार ते स्वतःच बघत असत. त्यामुळे त्यांचं व्यवहारज्ञानही चांगलं आहे. काही गोष्टी उपजतच असतात. माझ्या आजोबांनी त्यांच्या आवडीप्रमाणे त्यांना करू दिलं, त्यासाठी त्यांनी त्यांना प्रोत्साहनही दिलं.

Tuesday, November 10, 2015 AT 06:00 AM (IST)

तरुणपणी मी युवक संघटनेत काम करायचो. मला सार्वजनिक कामाची आवड होती. त्यातून तरुणांचं संघटन करू लागलो. अशा तरुणांकडे राजकीय पक्षांचेही लक्ष असते. कारण त्यांना धडपड करणारे तरुण आपल्या पक्ष-कार्यासाठी हवेच असतात. राजकारणात मलाही रस होता. राजकारणात केवळ रस असून चालत नाही. त्यासाठी अनुकूल परिस्थितीही असावी लागते. तशी काही नव्हती. तरी मी राजकारणात जाण्याचा निर्णय घेतला. माझ्या वाट्याला पोटापुरती शेती येते. माझे भाऊ आपापल्या क्षेत्रात जम बसवून आहेत.

Saturday, November 07, 2015 AT 05:30 AM (IST)

आम्ही गावात स्वयंसेवी संस्था चालवतो. नियमाप्रमाणे नोंद केली आहे. अजून तरी सरकारी मदत मिळत नाही. अर्ज करीत आहोत. सरकारच्या बऱ्याच योजना आहेत. त्या खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोचत नाहीत. असं सगळेच तक्रार करतात. दुसऱ्याला याविषयी दोषही देतात. आमचीही इतरांप्रमाणेच तक्रार होती. त्यातून आमच्यातच असा विचार झाला. यासाठी आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. या कामासाठी आपण एखादी संस्था स्थापन केली पाहिजे असं ठरल. खरं तर संस्था स्थापन करणं फार काही कठीण काम नाही.

Friday, November 06, 2015 AT 06:00 AM (IST)

गेली चार दिवस मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. कोणी घरातून बाहेरही पडू शकत नाही. सगळीकडे पाणीच पाणी झालं आहे. पावसाळा सुरू होऊन तीन महिने पावसाचा एकही थेंब नव्हता. त्यामुळे पाण्यावाचून गावचे फारच हाल होत होते. गाव आडवळणाला असल्याने सरकारी पाण्याचा टॅंकर येईल याची खात्री नसायची. त्यामुळे पाण्यासाठी चार-पाच मैल पायपीट करून जावं लागायचं. पिण्याच्या पाण्यासाठी एवढी यातायात तर पिकांची परिस्थिती तर अधिकच बिकट होती. पाऊस पडेल या आशेने जून मध्येच धूळ पेरणी केली.

Thursday, November 05, 2015 AT 06:00 AM (IST)

आमच्याकडे पूर्वी मुलींना फार शिकवलं जात नव्हतं. गावात चौथीपर्यंतच शाळा होती. फार तर मुलींना चौथीपर्यंत शिक्षण दिलं जात होतं. त्यानंतर त्यांची लग्नं केली जात होती. आजच्यासारखे त्या वेळी कायदे नव्हते. मुलींची लग्ने लवकर करण्याकडेच सगळ्यांचा कल होता. मुलीच्या लग्नाला काही कारणाने उशीर झाला, तर तो गावातही चर्चेचा विषय होत होता. आमच्या शेतकरी कुटुंबात मुलांची लग्नंही लवकर करण्याची पद्धत होती.

Wednesday, November 04, 2015 AT 06:15 AM (IST)

मला एकच मुलगा आहे. आम्ही नवरा-बायको दोघेही नोकरी करतो. मुलगा चौथीत शिकतो आहे. माझा मोठा भाऊ गावी शेती आणि काही पूरक धंदाही करतो. त्याची मिळकत चांगली आहे. त्याचाही मुलगा चौथीलाच आहे. दोघा भावाचं लग्नही एकाच मांडवात झालं आहे. दोघांच्या बायका सख्या बहिणी आहेत. दोघात नऊ एकर बागायती शेती आहे. माझं लग्न झाल्यावर त्याचवर्षी सरकारी नोकरी मिळाली. माझा विचार होता शेती आणि काही धंदा करावा. लग्न झाल्यावर बायको म्हणाली पदवीधर आहात.

Tuesday, November 03, 2015 AT 05:30 AM (IST)

शेतावरून आलो होतो. संध्याकाळची वेळ होती. अलीकडे मी सार्वजनिक कामातून अंग काढून घेतलं आहे. कोणाचं काहीही बरेवाईट घडलं, की आपणहून मी हजर राहत होतो. माझा काही राजकारणाशी संबंध नाही. मी कधी कुठलीच निवडणूकही लढवली नाही. आपली शेतीवाडी सांभाळून कोणाला काही मदत करता आली तर करावी, एवढाच माझा हेतू होता. यातूनही बरे-वाईट अनुभव आले आहेत. असे अनुभव येतच असतात. त्याकडे फार लक्ष न देता आपलं कर्तव्य करावं, हीच माझी भावना होती.

Monday, November 02, 2015 AT 06:00 AM (IST)

गावातील एखाद्या व्यक्तीने विशेष कामगिरी केली, की आम्ही त्याचा खास गौरव करतो. त्यातून इतरांना प्रेरणा मिळावी अशी अपेक्षा असते. त्याचे काही नियम तयार केलेले नाहीत. त्याची आम्हाला गरज भासली नाही. अलीकडे अशा काही घटना घडल्या आहेत. आम्ही ज्यांचा गौरव केला, त्यातील काहींनी पुढे गैरव्यवहार केला. काही त्यातून सुटले. काहींना आपलं पद गमवावं लागलं.

Saturday, October 31, 2015 AT 06:15 AM (IST)

आम्ही गावात वेगवेगळी पिकं घेण्यास सुरवात केली आहे. कोणतीही गोष्ट एकाने ठरवून चालत नाही. जर सगळ्यांनी ठरवलं तर त्या गोष्टीवर यश मिळवणं सोपं जातं. कोणतीही नवी गोष्ट करताना सगळे आपल्याबरोबर येणार नाहीत. पण जसं जसं यश मिळेल तसं तसं आपल्याबरोबर इतरही लोक येत जातात. त्यामुळे आम्ही जे काही करीत आहोत त्यात अपयश मिळणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे. कोणतंही काम करण्यापूर्वी आपण पूर्वतयारी केली पाहिजे.

Friday, October 30, 2015 AT 06:15 AM (IST)

आम्ही सहा भाऊ आहोत. वडील गवंडीकाम करीत असत. त्यांना मजुरी चांगली मिळत होती. आईही त्यांच्या हाताखाली काम करायची. आम्ही सगळे भाऊ त्यांच्या हाताखाली काम करीत होतो. वडील अंगावर काम घेत असत. जेथे काम असेल तेथेच मुक्काम करीत. त्यामुळे आम्हीही त्यांच्याबरोबरच राहत होतो. आई बाळंत होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत काम करत होती. त्यामुळं आम्हा भावंडांना कष्टाचे बाळकडू हे आमच्या पोटात असल्यापासूनच मिळाले आहे. वडिलांनी एका शाळेचं काम घेतलं होतं.

Thursday, October 29, 2015 AT 06:15 AM (IST)

दहावीपर्यंत शिकलेली गावात बरीच तरुण मुलं आहेत. गावातच दहावीपर्यंत शाळा आहे. गाव तसं बागायती आहे. शेतकरी कष्टाळू आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांना पहिल्यापासूनच वाटतं की, शिकून काय फायदा आहे. अजून शिकून कोणी गावचा मुलगा मोठ्या पदावरही गेलेला नाही. मोठ्या पदावर माणूस काही एकाएकी पोचत नाही. नशिबानेही पोचत नाही. त्यासाठी पहिल्या वर्गापासूनच त्याचा पाया चांगला पाहिजे.

Wednesday, October 28, 2015 AT 06:30 AM (IST)

रात्रीची वेळ होती. घरात एकटाच होतो. बायको मुलांना घेऊन माहेरी गेली होती. मुलं लहान आहेत. माझ्या आईशी माझ्या बायकोच पटत नाही, त्यामुळे मी एकटा असूनही वेगळा झालो. त्यामुळे गावात अशी वार्ता आहे, की बायकोच्या शब्दासाठी मी घर सोडलं आहे. आईबापाला वेगळं ठेवलं आहे. वडील समजूतदार आहेत. त्यामुळे त्यांनीच मला वेगळं राहण्याचा सल्ला दिला. दोन व्यक्तीचं पटत नसेल तर त्यांनी फार काळ एकमेकांच्या बरोबर राहू नये, यातून काही चांगलं पदरात पडेल असं नाही.

Tuesday, October 27, 2015 AT 06:00 AM (IST)

माझे एक जवळचे सहकारी वृद्धाश्रमात राहतात. माझ्याच वयाचे आहेत. सार्वजनिक कार्यात त्यांनी बरेच काम केले आहे. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन आम्हीही त्यांच्याबरोबर काम केलं आहे. आम्ही समाजात कोणत्याही पदावर गेलो नाही. कोणते तरी पद मिळविण्यासाठी सामाजिक कार्यात आम्ही सहभागी झालो नाही. त्यामुळे आम्हाला कोणतेच पद मिळाले नाही, याची खंत कधी वाटली नाही. पण आमचा उल्लेख निघाला की आमची प्रतिमा ही समाजसेवक अशीच कोणासमोरही उभी राहते.

Monday, October 26, 2015 AT 06:00 AM (IST)

पंचायतीची बैठक होती. नऊ पंच आहेत. त्यातूनच एक सरपंच निवडला गेला आहे. अनेकदा काही ठरावासाठी बहुमत मिळत नाही. काही निर्णय एकमताने होतात. गावातील चार गटातून नऊ उमेदवार निवडून आले आहेत. सरपंचपद हे राखीव आहे. त्यामुळे चुरस झाली नाही. जरी वेगवेगळ्या चार गटातून पंच निवडून आले तरी गावचा कारभार करताना काही नियम पाळले पाहिजेत. सगळे पंच नवीन आहेत. यातील कोणीही पूर्वी निवडून आलेला नाही. पंचायतीच्या कारभाराचा कोणालाही अनुभव नाही. सामाजिक कार्याचा अनुभव होता.

Saturday, October 24, 2015 AT 06:00 AM (IST)

आमच्या भागातील काही शेतमजूर रोजगारासाठी शहरात गेले आहेत. आजवर आम्ही शेतीची कामं करीत आलो आहोत. या वेळी दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशी परिस्थिती अनेकदा आली आहे. अशा वेळी आमच्याही गावातील लोक मजुरीसाठी शहरात गेले आहेत. मिळेल ते काम करून आता त्यांनी शहरातही जम बसवला आहे. आम्ही गावातच आहोत. याचे कारण आम्ही जरी शेतमजुरी करीत असलो तरी आमची थोडी शेती आहे. आपल्या शेतीची कामं बघून आम्ही दुसऱ्याच्या शेतीवरही मजुरी करतो.

Thursday, October 22, 2015 AT 05:45 AM (IST)

अलीकडेच माझी पोलिस पाटील म्हणून नेमणूक झाली आहे. पूर्वी गावचा पाटील हा वंशपरंपरेने बनत होता. आता सरकार पोलिस पाटलाची नेमणूक करते. कोणतीही लायक व्यक्ती पोलिस पाटील पदासाठी अर्ज करू शकते. मी कायद्याचा पदवीधर आहे. काही वर्षे वकिली केल्यानंतर शेतीच्या जबाबदारीमुळे गावातच राहावं लागलं. गावात राहायचं म्हटल्यावर काही सार्वजनिकही काम केली पाहिजेत. सार्वजनिक कामामुळे गावातील सर्वांशी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने संबंध येतो.

Wednesday, October 21, 2015 AT 06:00 AM (IST)

मी पंचाहत्तरी उलटून गेलो आहे. प्रकृती चांगली आहे. तसा काही आजार नाही. झेपेल तेवढं काम करतो. शरीर साथ देत आहे. मुलंही आपापल्या कामधंद्याला लागली आहेत. त्यांची काही चिंता नाही. शेती एकत्र आहे. पण तीनही मुले वेगळी राहतात. याचे कारण तीन घरं आहेत. तेथे कोणी तरी राहिले पाहिजे. एकत्रित नऊ एकर शेती आहे. बागायती आहे. तरी मुलांनी काही ना काही शेतीला जोडधंदा सुरू केला आहे. त्याचा त्यांना आधार आहे. तसं खाऊन-पिऊन सुखी समाधानी आहोत. मी लहान मुलांकडे राहतो.

Monday, October 19, 2015 AT 06:00 AM (IST)

पंचायतीच्या निवडणुकीत माझा सलग तीन वेळा पराभव झाला. पराभव करणारे वेगवेगळे उमेदवार होते. जे निवडून येत असत. ते काही लोकांच्या उपयोगी पडत नसत, त्यामुळे त्यांच्याविषयी नाराजी असायची. असं तीन वेळा झालं. मला तीन वेळा पराभवाला सामोरं जावं लागलं. माझा पराभव होऊनही मी लोकांसाठी वेळ देत होतो. मला सार्वजनिक कामाची आवड होती, तरी मला निवडणुकीत यश मिळत नव्हतं. मला अनेकदा प्रश्‍न पडत होता. काही जण कामासाठी माझी मदत घेतात पण मतं का पडत नाहीत.

Saturday, October 17, 2015 AT 06:15 AM (IST)

आमच्या भावकीतील एका मुलीचा नवरा वारला. लग्न होऊन सहा वर्षे झाली होती. नवरा कुठेतरी खासगी नोकरी करीत होता. पगार जरी कमी असला, तरी त्याला कोणतंही व्यसन नव्हते. इतक्‍या कमी पगारात त्याने बचतही केली होती. त्याच्यावर आपल्या वृद्ध आईचीही जबाबदारी होती. बापाच्या निधनानंतर त्याचा सांभाळ मोलमजुरी करून तिने केला होता. आता ती थकली होती. फार काही काम तिला झेपत नव्हते, तरी तीही काही कामं करायची.

Friday, October 16, 2015 AT 05:45 AM (IST)

गावातील पदवीधर तरुण एकत्र जमले आहेत. काहींना बाहेरगावी नोकरी आहे. काहींनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे. काही पदवीधर तरुण गावातच राहून शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय करीत आहेत. पदवीधर होऊनही नोकरी मिळत नाही असं पूर्वी गावात वातावरण होतं. त्यामुळे पदवीधर होऊन उपयोग काय? असा गावकऱ्यांत प्रचार झाला होता. ज्यांनी काही पदवी घेतली नाही ते काहीतरी कामधंदा करून आपला प्रपंच चालवीत आहेत. जे कमी शिकलेले होते त्यांची लग्नही लवकर झाली होती.

Thursday, October 15, 2015 AT 06:00 AM (IST)

गावातील काही वृद्ध एकत्र आले आहेत. सगळे सत्तरीच्या पुढचे आहेत. बहुतेकांवर आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी नाही. घरातील तिसरी-चौथी पिढीही आता काही कामधंदा करू लागली आहे. एकत्र कुटुंब आता राहिली नाहीत. त्यामुळे वृद्धांना ज्या मुलांकडे आपण राहावं असं वाटतं त्याच्याकडे राहावं लागतं. आता सगळीकडे काही सारखी परिस्थिती नसते. त्यामुळे प्रत्येकाचे कोणते ना कोणते प्रश्‍न तयार झाले आहेत. त्यातून एका सारखाच दुसऱ्याचा प्रश्‍न आहे, असं नाही.

Tuesday, October 13, 2015 AT 06:00 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: