Last Update:
 
फुलोरा
माझी सात एकर शेती भाऊ कसतो. त्याला दोन मुलं आहेत. फार काही शिक्षण झालं नाही. भाऊ शेतीची काम बघतो. मुलं राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून हिंडतात. मी भावाला बोललो आपला कामधंदा करून आपली परिस्थिती सुधारली पाहिजे. माझं मत त्याला पटतं. पोरं त्याचं ऐकत नाहीत. मला चांगली नोकरी आहे. बायकोही नोकरी करते. मुलगा शिकतो आहे. आम्ही दोघेच भाऊ आहोत. मी लहान आहे. भाऊ शेतीतून चांगलं उत्पन्न काढतो. मला शिकताना त्याने मदत केली.

Thursday, September 18, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मला लहान नोकरी आहे. पगार कमी आहे. माझे नुकतेच लग्न झाले आहे. संसारात ओढाताण होत आहे. बायको चौथीपर्यंत शिकलेली आहे. संसाराला काहीतरी हातभार लावावा असे तिला वाटते. तिला कोणते काम झेपेल याचा मला अजून अंदाज नाही. ती खेड्यातच वाढली आहे. मला खासगी कंपनीत नोकरी आहे. पूर्वी अकुशल कामगार म्हणून लागलो. आता कुशल कामगार बनलो आहे. नवी नवी यंत्रे येत आहेत. त्यामुळे आपल्या रोजगारावर केव्हा कुऱ्हाड पडेल, हे सांगता येत नाही. माझी झाडू मारायचीही मनाची तयारी आहे.

Wednesday, September 17, 2014 AT 05:30 AM (IST)

एक एकराच्या आत शेती असलेले बेचाळीस कुटुंबाची एका ठिकाणी शेती आहे. एकाऐकांच्या शेतातून जाणेही कठीण झाले आहे. यातून वारंवार भांडणेही होत आहेत. या भांडणाला कंटाळून काहींनी शेतीत पीक घेणंही बंद केलं आहे. कोणाचेच कुटुंब या शेतीवर आपली उपजीविका करू शकत नाही. एखाद्याने शेती विकायला काढली तरी त्यात एकमत होत नाही. शेजाऱ्याला शेती विकली पाहिजे, असेही घडत नाही. सगळ्यात अवघड गोष्ट म्हणजे सगळ्यांना एकत्र करणे. तसा प्रयत्नही अजून कोणी केलेला नाही.

Tuesday, September 16, 2014 AT 04:45 AM (IST)

आमच्या घरी नवी सून आली आहे. मुलाने आपल्या पसंतीने बायको केली आहे. तिला खेड्यातील रितीरिवाज ठाऊक नाहीत. आमचं एकत्रित कुटुंब असून, घरातील सगळ्याच बायका शेतात काम करतात. लहानपणापासून त्यांना कामाची सवय आहे. मुलाने पसंती केली, त्यामुळे आम्ही लग्न लावून दिले. मुलगा पदवीधर आहे. नोकरीच्या शोधात आहे. आमचा विचार एवढाच होता, त्याला नोकरी मिळाल्यावर त्याने लग्न करावे.

Monday, September 15, 2014 AT 05:15 AM (IST)

नवी वसाहत होणार आहे. जुळं गावच होणार आहे. पूर्वीच्या जुन्या गावात जातीप्रमाणे गल्ल्या आहेत. कुंभाराची घरं नदीकाठी आहेत. त्यांचा धंदा घरावरची कौलं तयार करणं हा होता. आता कौलारू घरं कोणी बांधत नाही. परंपरागत घरांची रचना वेगळी होती. गरजाही वेगळ्या होत्या. गावाशेजारी चाळीस एकरवर नवं गाव वसविलं जाणार आहे. चाळीस एकर जमीन मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकाने अलीकडेच बाजारभावापेक्षा जास्त पैसे देऊन विकत घेतली आहे.

Saturday, September 13, 2014 AT 05:15 AM (IST)

माझ्या बायकोचं नुकतंच निधन झालं. पंधरा वर्षांपूर्वी तिला अर्धांगवायूचा झटका आला. तिची सेवा करण्यासाठी व्यावसायिक परिचारिका ठेवली. माझी नोकरी जबाबदारीची आहे. मी जबाबदारी टाळू शकत नाही. आपल्यामुळे कोणालाही त्रास होऊ नये, यासाठी मी दक्षता बाळगत आलाे आहे. माझ्या सद्‌सद्‌विवेक बुद्धीला स्मरूनच निर्णय घेत आलो आहे. कायद्याचा, नियमांचा सोयीनेही अर्थ लावता येतो. कायदे आणि नियम तयार करण्याच्या कामातही माझा सहभाग राहिला आहे.

Friday, September 12, 2014 AT 05:45 AM (IST)

माझा मुलगा माझे काही ऐकत नाही. इतरांशी तो माझी तुलना करतो. माझ्या बरोबरच्यांनी माझ्याहून अधिक पैसा कमवला आहे. जे लोक पैसा कमवतात, त्यांना सगळेच मान देतात. यात काही चूक नाही. आपल्या ज्या गरजा आहेत. त्या मर्यादित ठेवाव्यात असे मला वाटते. मी मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावला नाही, तरी माझी ओढाताण कधी झाली नाही. माझ्या जीवनाकडून फार मोठ्या अपेक्षा नाहीत, असे काहींना वाटते खरे तर हे अर्धसत्य आहे, त्यामुळे काहीची दिशाभूल झाली आहे.

Thursday, September 11, 2014 AT 05:00 AM (IST)

आपण पैशाची बचत करतो. बचत केलेले पैसे हे कमवलेले पैसे असतात. संकटे काही सांगून येत नाहीत. सगळी सोंगं आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही. याचा आपण पदोपदी अनुभव घेत आलो आहोत. जो अनुभवातूनही शिकत नाही, त्याला शहाणा माणूस म्हणता येईल का? शहाणी माणसं अनुभवातून शिकतात एवढेच नव्हे तर दुसऱ्याकडूनही शिकतात. जो दुसऱ्याकडून शिकत नाही तो चूक करू शकतो. चूक होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. आजारी पडलो की आपण डॉक्टरांकडे जातो.

Wednesday, September 10, 2014 AT 12:46 PM (IST)

आमच्याकडे मातृसत्ताक पद्धती आहे. घरातील सगळा कारभार बायकांच्या हाती असतो. घरातील महत्त्वाचे सगळे निर्णय बायकाच घेत आल्या आहेत. फार पूर्वीपासून अशीच पद्धत चालू आहे. अलीकडे यात थोडा बदल झाला आहे. तोही बाहेरच्या वातावरणाचा हा परिणाम आहे. तरी मूळची जी काही पद्धती आहे, त्याच्यावर तसा फार काही परिणाम झालेला नाही. काळाप्रमाणे थोडा फरक होतो. त्याचा फार परिणाम होत नाही. आतापर्यंत तरी नातेसंबंध आणि लग्ने ही आमच्यासारख्या मातृसत्ताक कुटुंबात होत आली आहे.

Monday, September 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)

नोकरीत मन रमेना. पगार चांगला आहे. सहकारी चांगले आहेत. पुढील महिन्यात नोकरीत कायम होणार आहे. पुढे सेवानिवृत्त होईपर्यंत इथंच काम करावं लागेल. खरं तर इथं काही तसं आव्हानात्मक कामच नाही. जी काही कामं असतात, त्यात काही नवीन नाही. असलं काम कोणीही करू शकतो. निर्णय घेण्याची जबाबदारी नाही ती यंत्रणा वेगळी आहे. ज्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, तेही निर्णय घेत नाहीत. माझे साहेब तर सरळमार्गी आहेत.

Saturday, September 06, 2014 AT 06:00 AM (IST)

अलीकडे आमच्यात वाटण्या झाल्या. आम्ही दोघे भाऊ आहोत. शेतीची सगळी कामं मीच करतो. सात एकर शेती आहे. एका ठिकाणी चार एकर, तर दुसऱ्या ठिकाणी तीन एकर आहे. तीन एकर विहिरीची बागायती आहे. भाऊ माझ्याहून मोठा आहे. सगळा कारभार त्याच्याकडे आहे. तो शेतीमधील कुठलंच काम कधी करीत नाही. पुढारीपण करण्याची त्याला हौस आहे. यात कमाई नाही तर पदरमोडच आहे. मी शेतात कष्ट करून जे काही कमवतो ते खर्च करतो. त्याला कोणतंही व्यसन नाही.

Friday, September 05, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पुढील महिन्यात मी सेवानिवृत्त होणार आहे. वेगवेगळ्या नोकऱ्या करीत मी महसूल खात्यातून निवृत्त झालो. आपण ज्या खात्यात नोकरी करतो, त्यातून आपल्याला काही ज्ञान मिळतं. आपल्या कामाचा एक भाग असतो. त्यामुळे आपल्याला प्रत्यक्ष सगळ्या अडचणी कळतात. मला सरकारी नियमाप्रमाणे निवृत्तिवेतन मिळणार आहे. दोन्ही मुलं नोकरीला लागली आहेत. त्यांना शिक्षण देऊन त्यांच्या पायावर उभं करण्याची माझी जबाबदारी मी कधीच नाकारली नाही.

Tuesday, September 02, 2014 AT 05:45 AM (IST)

कोणता तरी व्यवसाय करावा, असं वाटत आहे. आम्ही दोघे भाऊ आहोत. मोठा भाऊ शेतीची सगळी कामं करतो. शेतीची त्याला आवड आहे. वडलांच्या अचानक निधनामुळे त्याला पुढे शिकता आले नाही. शिकून सरकारी नोकरीत पडण्याचा त्याचा विचार होता. ते त्याला करता आलं नाही. माझ्या आणि त्याच्या वयात आठ वर्षांचे अंतर आहे. त्याच्या पाठीवर दोन बहिणी आहेत. त्यांची लग्ने झाली आहेत. त्या आपल्या संसारात समाधानी आहेत. वडलांच्या हयातीतच त्यांची लग्नं झाली आहेत.

Monday, September 01, 2014 AT 05:45 AM (IST)

राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी कार्यशाळा चालविली जाते. कार्यशाळा ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वतीने चालविली जात नाही. जनतेला राजकीय शिक्षण मिळालं पाहिजे. हे प्रत्येकाला देण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांची गरज असते. त्यांना आपण स्वयंसेवक असं म्हणतो. स्वयंसेवक याचा अर्थ स्वतःहून स्वयंप्रेरणेने काम करू इच्छिणारा. एखाद्याला स्वयंप्रेरणा जरी असली तरी कार्य कसं करावं, याचं शिक्षण द्यावं लागतं. शिक्षण घेतल्यानंतरही पुन्हा पुन्हा प्रशिक्षण घ्यावं लागतं.

Saturday, August 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)

गावामध्ये आम्ही एक मंडळ सुरू केलं आहे. मंडळाचे सभासद साठ वर्षांपुढील आहेत. मंडळाला कोणतेही नाव नाही. साठ वर्षांवरील कोणीही सहभागी होऊ शकतो. आठवड्यातून एके दिवशी संध्याकाळी सगळे जमतो. खरंतर पहिल्यांदा तीनच जण ठरवून तिघांपैकी कोणाच्या तरी एकाच्या घरी जमत होतो. पूर्वी गाव लहान होतं. आता गाव वाढलं आहे. गावाशेजारीच औद्योगिक वसाहत झाली आहे, त्यामुळे गावातील लोकांचा एकमेकांशी संपर्क कमी होत आहे. पूर्वी केवळ हजाराच्या आतच वस्ती होती.

Friday, August 29, 2014 AT 04:45 AM (IST)

पंधरा ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन सोहळा गावात साजरा केला जातो. गावातील काहींचा स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग होता. दर वर्षी एका स्वातंत्र्य सैनिकाच्या हस्ते झेंडावंदन केले जाते. आता एकच स्वातंत्र्यसैनिक जिवंत आहेत. ते आता शंभरीच्या आसपास आहेत. त्यांना एकच मुलगी आहे. गेली बरीच वर्षे ते आपल्या मुलीकडेच राहतात. ऐन तारुण्यात त्यांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेतला. बरीच वर्षे ते भूमिगत होते. इंग्रजांनी त्यांना पकडण्यासाठी मोठे बक्षीस लावले होते.

Thursday, August 28, 2014 AT 05:00 AM (IST)

मला दोन मुली आहेत. गुणी आहेत. दोघीही पदवीधर झाल्या आहेत. एकीला चांगली नोकरी मिळाली आहे. दुसरी नोकरीच्या शोधात आहे. आम्ही नवरा-बायको चांगल्या मुलाच्या शोधात आहोत. माझा रंग काळासावळा आहे. बायको गोरी आहे. गोरेपणाचा तिला थोडा गर्वही आहे. माझ्याशी लग्न ठरल्यावर ती नाराज होती. एकच कारण, मी काळासावळा आहे. मला चांगली नोकरी होती. आमच्या समाजात अशी नोकरी अजून कोणी मिळविली नव्हती. आमची चांगली शेतीवाडीही आहे. वडील कर्तबार होते. त्यांचा गावावर वचक होता.

Wednesday, August 27, 2014 AT 05:30 AM (IST)

यंदा पाऊस लांबला. पेरणीसाठी राने तयार होती. गरज पावसाची होती. पेरलेले उगविण्यासाठी पुन्हा पावसाची गरज असते. पुन्हा पाऊस अनेकदा येतच नाही आणि बी उगवू शकत नाही. उगवले तरी पावसाअभावी वाळून जाते. अजूनही मोठी शेती ही पावसावरच अवलंबून आहे. सिंचनाखाली सगळी शेती येऊ शकत नाही. त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग आपण अवलंबित आहोत. दोन वर्षांपूर्वी गावकऱ्यांनी श्रमदानातून तलावातील गाळ काढला. त्यामुळे पावसाचे बरेच पाणी तलावात साचले. त्यालाही मर्यादा आहेत.

Tuesday, August 26, 2014 AT 05:45 AM (IST)

दोघा भावांची वाटणी झाली. मलाच वाटणी हवी होती. मोठा भाऊ काही काम न करता केवळ पैसा खर्च करीत होता. मी कष्ट करून पैसा तयार करणार आणि हा तो पैसा उधळणार! हे किती दिवस, कोण सहन करणार! मी कधी व्यवहार बघितला नाही. मी कधी हिशेबही विचारला नाही. आमच्या बरोबरीच्यांनी चांगली घरे बांधली. थोडी शेतीही विकत घेतली. सगळ्यांपेक्षा गावात आमचीच पिकं चांगली असतात. एकरी शंभर टनांपेक्षा कमी कधीच ऊस पिकला नाही. यात मोठ्या भावाचे काहीच योगदान नाही.

Monday, August 25, 2014 AT 05:45 AM (IST)

सगळ्यांच्या पसंतीने माझे नुकतेच लग्न झाले आहे. बायको पदवीधर आहे. माझे शिक्षण सातवीपर्यंत झाले आहे. माझी अकरा एकर बागायती शेती आहे. मी शेतीत चांगली प्रगती केली. मी सातवी पास झालो त्याच वर्षी वडलांचं निधन झालं. मी एकुलता एक आहे. मला शिक्षणासाठी बाहेरगावी ठेवण्याची वडलांची इच्छा होती. मला त्यांना शेतीचा पदवीधर बनवायचं होतं. मी त्या वेळी तेरा वर्षांचा होतो. मला व्यायामाची सवय होती. शरीर कमावलं होतं. त्या वयात मी महापुरातही पोहत होतो.

Saturday, August 23, 2014 AT 05:30 AM (IST)

सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाला. कोणतेही व्यसन नव्हते. बायकोच्या पगारावर घर चालत होते. दोन मुले शिकून नोकरीला लागली होती. गावाला एक भाऊ होता. तो वडिलोपार्जित शेती कसत होता. फार काही शिकला नव्हता पण चतुर होता. आपल्या भावाची मर्जी त्याने सांभाळली होती. भावाला सरकारी नोकरीत चांगलीच वरकमाई होती. सुरवातीला तो सरळमार्गी होता. त्यानंतर त्याला कळून चुकले इथे सरळमार्गी असून चालत नाही. जो माणूस या कार्यालयात सर्वांसारखे बनत नाही. त्याचा शेवट होतो.

Friday, August 22, 2014 AT 05:30 AM (IST)

माझ्याकडे एक बैलजोडी आहे. माझी एकरभर शेती आहे. शेतीची सगळी कामं माझी बायको पाहते. पाच एकर शेतीसाठी वडलांनी विहीर काढली आहे. विहिरीला भरपूर पाणी आहे. आम्ही पाच भाऊ वेगळे आहोत. तीन भाऊ नोकरीसाठी बाहेरगावी असतात. माझा एक भाऊ गावी आहे. त्याने माझ्या इतर भावांची शेती कसण्यासाठी घेतली आहे. ते सगळा ऊसच लावतात. माझ्या भावांनी मलाही शेती कसण्यासाठी विचारले होते. त्या वेळी माझी तयारी होती. बायकोचं मत वेगळं होतं.

Thursday, August 21, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मी पंचायतीत बसलो होतो. पंच म्हणून पहिल्यांदाच निवडून आलो आहे. सार्वजनिक कामाची आवड होती. सार्वजनिक काम करण्यासाठी कोणते तरी पद हवे. पदाकडे मी तरी एक सेवेचे साधन म्हणूनच बघतो. पदाचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करावा, हे तर आता सार्वत्रिक झाले आहे. कोणतीही गोष्ट जेव्हा सार्वत्रिक होते, त्या वेळी तसा उघडउघडच व्यवहार सुरू होतो. आता आमच्या गावपातळीवरही हे घडत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत काही तरी पदरात कसं पडेल हे बघत आले आहेत.

Wednesday, August 20, 2014 AT 05:15 AM (IST)

मारुतीच्या देवळात बैठक बोलविली होती. अलीकडे गावात इतर ठिकाणीही सभागृह तयार झाली आहेत. बैठक मारुतीच्या देवळात का बोलाविली आहे, याचा उलगडा एकाने केला. याच मारुतीच्या देवळात पूर्वी शाळेचे वर्ग भरत होते. तेथेच आपले शिक्षण झाले आहे. त्या वेळी एकच गुरुजी होते. चौथीपर्यंत शाळा होती. तेथे शिकविण्यासाठी जे गुरुजी होते, ते आता शंभरीत आहेत. शंभर वर्षे जगणारे फारच थोडे लोक असतात. शंभरीतही ते हिंडून-फिरून आहेत. ते त्यांच्या मूळगावी असतात.

Tuesday, August 19, 2014 AT 05:30 AM (IST)

गावात खूप जुनं सार्वजनिक वाचनालय आहे. त्या काळी सरकारी मदत मिळत नव्हती. गावातील काही लोकांनी एकत्र येऊन वाचनालय सुरू केलं. त्या काळी गावात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच लोक शिकलेले होते. गावात शाळाही नव्हती. बाहेरगावी जाऊन चार-दोन लोक चौथीपर्यंत शिकले होते. शाळा शिकून फार काही करावं अशी कोणालाही प्रेरणा नव्हती. शेती हा गावातील लोकांचा मुख्य धंदा होता. त्यात गावकरी तरबेज होते. आपल्या शेतीत चांगली पिकं कशी येतील, याचाच विचार गावात चालत होता.

Friday, August 15, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पेरणीसाठी रानं तयार आहेत. वैशाखात वळवाचा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे रानाची चांगली मशागत झाली आहे. मृग वेळेवर येणार आहे की नाही, याची धाकधूक दरसालप्रमाणे आहे. हवामान खाते काही अंदाज दर वर्षी वर्तवते. कधी बरोबर येतो, कधी येत नाही. कधी कधी तर आमच्या परिसरात सगळीकडे पाऊस मोठ्या प्रमाणात होतो पण आमच्या भागात त्याचे प्रमाण कमी असते. आमचा भाग दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. फार मोठी शेती अजूनही पावसावरच अवलंबून आहे.

Thursday, August 14, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मला चांगली नोकरी आहे. बायकोही नोकरी करते. आम्हाला एकच मुलगी आहे. गावी आई आणि मोठा भाऊ असतो. मोठा भाऊ शेती कसतो. वडिलांच्या नंतर त्यानेच घरची जबाबदारी घेतली. माझ्यात आणि त्यांच्यात आठ वर्षांचे अंतर आहे. त्याच्या पाठीवर एक बहीण होती. ती आजाराने माझ्याही जन्माआधी वारली आहे. माझा मोठा भाऊ तिच्या सारख्या आठवणी सांगतो, त्यामुळे तिच्याविषयी एक काल्पनिक प्रतिमा माझ्या मनात आहे. तिचे एखादे छायाचित्रही आमच्याकडे नाही.

Wednesday, August 13, 2014 AT 05:30 AM (IST)

वडलांचं वय बरंच झालं आहे. ते गावी एकटेच राहतात. चार एकर शेती आहे. या शेतीत त्यांचं मन गुंतलं आहे. त्यांनी एक म्हैस आणि एक गाय बाळगली आहे. त्यांची उस्तवार करण्यात त्यांचा बराच वेळही जातो. शेतातील कामासाठी गरजेप्रमाणे मजुरांना मदतीला घेतात. गावातील ठराविक मजूर आहेत. त्यांना सांगावा दिला की लगेच हजर होतात. याचं एकच कारण, त्यांना त्यांचा सहवास आवडतो. त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते कोणालाही तुच्छ लेखत नाहीत. आपल्या बरोबरीचा समजतात.

Tuesday, August 12, 2014 AT 04:45 AM (IST)

आमच्याकडे एक जोडपे मजुरी करते. ते सालगडी नाहीत. तरी त्यांना काही ना काही काम असते. कामाची त्यांना आवड आहे. दुसरं म्हणजे ठराविक वेळातच काम करेन, असंही म्हणत नाहीत, त्यामुळे कधी काम नसले तरी त्यांना रोजचा पगार मिळतो. त्यांना दर शुक्रवारी पगार दिला जातो. त्यांना एक मुलगा आहे. तो चौथीत शिकतो आहे. एक मुलगी आहे. ती यंदाच पहिलीत गेली आहे. नवरा बायको शेतात राहतात. शाळा गावात आहे. फार अंतर नाही. ही दोन्ही मुलं रोज चालत शाळेत येतात. आमचे शेतात घर आहे.

Monday, August 11, 2014 AT 05:30 AM (IST)

दहावीमध्ये मुलाला चांगले गुण मिळाले आहेत. पुढील शिक्षणाची फारशी चिंता मला वाटत नाही. कारण हे स्पर्धेचे युग आहे, यात जो अधिक गुण मिळवतो त्याला संधी आहे. पुढील शिक्षण महाग आहे. मला एकच मुलगा आहे. गावी बारा एकर बागायती शेती आहे. शेती वडीलच कसतात. मीही एकुलता आहे. वडलांची इच्छा मी शेती कसावी अशी होती. मला चांगली नोकरी मिळाली. माझ्या बरोबरचे काही सरकारी नोकरीसाठी अभ्यास करीत होते. त्यांच्याशी बोलता-बोलता एकाने मलाही सुचविले, ‘तूही परीक्षेला बस.

Saturday, August 09, 2014 AT 05:45 AM (IST)

अलीकडे गावात पराभूत झालेले उमेदवार येऊन गेले. निवडून आलेले येणार आहेत, असा गावात सांगावा आला आहे. आता ते निवडून आल्याने त्यांचे कार्यक्रम वाढले आहेत. गावकरी त्यांच्या स्वागतासाठी आतूर आहेत. गावकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात त्यांनाच मतदान केलं आहे. प्रत्येक गावात त्यांना लगेच येणं शक्य नाही, हे आता गावकऱ्यांनी समजून घेतलं आहे. असं शहाणपण अनुभवातून येतं. पराभूत झालेले उमेदवार गावात आले. त्यांच्या स्वागताला कोणी जमलं नाही.

Friday, August 08, 2014 AT 05:45 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: