Last Update:
 
फुलोरा
मी पंचायतीत बसलो होतो. पंच म्हणून पहिल्यांदाच निवडून आलो आहे. सार्वजनिक कामाची आवड होती. सार्वजनिक काम करण्यासाठी कोणते तरी पद हवे. पदाकडे मी तरी एक सेवेचे साधन म्हणूनच बघतो. पदाचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करावा, हे तर आता सार्वत्रिक झाले आहे. कोणतीही गोष्ट जेव्हा सार्वत्रिक होते, त्या वेळी तसा उघडउघडच व्यवहार सुरू होतो. आता आमच्या गावपातळीवरही हे घडत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत काही तरी पदरात कसं पडेल हे बघत आले आहेत.

Wednesday, August 20, 2014 AT 05:15 AM (IST)

मारुतीच्या देवळात बैठक बोलविली होती. अलीकडे गावात इतर ठिकाणीही सभागृह तयार झाली आहेत. बैठक मारुतीच्या देवळात का बोलाविली आहे, याचा उलगडा एकाने केला. याच मारुतीच्या देवळात पूर्वी शाळेचे वर्ग भरत होते. तेथेच आपले शिक्षण झाले आहे. त्या वेळी एकच गुरुजी होते. चौथीपर्यंत शाळा होती. तेथे शिकविण्यासाठी जे गुरुजी होते, ते आता शंभरीत आहेत. शंभर वर्षे जगणारे फारच थोडे लोक असतात. शंभरीतही ते हिंडून-फिरून आहेत. ते त्यांच्या मूळगावी असतात.

Tuesday, August 19, 2014 AT 05:30 AM (IST)

गावात खूप जुनं सार्वजनिक वाचनालय आहे. त्या काळी सरकारी मदत मिळत नव्हती. गावातील काही लोकांनी एकत्र येऊन वाचनालय सुरू केलं. त्या काळी गावात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच लोक शिकलेले होते. गावात शाळाही नव्हती. बाहेरगावी जाऊन चार-दोन लोक चौथीपर्यंत शिकले होते. शाळा शिकून फार काही करावं अशी कोणालाही प्रेरणा नव्हती. शेती हा गावातील लोकांचा मुख्य धंदा होता. त्यात गावकरी तरबेज होते. आपल्या शेतीत चांगली पिकं कशी येतील, याचाच विचार गावात चालत होता.

Friday, August 15, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पेरणीसाठी रानं तयार आहेत. वैशाखात वळवाचा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे रानाची चांगली मशागत झाली आहे. मृग वेळेवर येणार आहे की नाही, याची धाकधूक दरसालप्रमाणे आहे. हवामान खाते काही अंदाज दर वर्षी वर्तवते. कधी बरोबर येतो, कधी येत नाही. कधी कधी तर आमच्या परिसरात सगळीकडे पाऊस मोठ्या प्रमाणात होतो पण आमच्या भागात त्याचे प्रमाण कमी असते. आमचा भाग दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. फार मोठी शेती अजूनही पावसावरच अवलंबून आहे.

Thursday, August 14, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मला चांगली नोकरी आहे. बायकोही नोकरी करते. आम्हाला एकच मुलगी आहे. गावी आई आणि मोठा भाऊ असतो. मोठा भाऊ शेती कसतो. वडिलांच्या नंतर त्यानेच घरची जबाबदारी घेतली. माझ्यात आणि त्यांच्यात आठ वर्षांचे अंतर आहे. त्याच्या पाठीवर एक बहीण होती. ती आजाराने माझ्याही जन्माआधी वारली आहे. माझा मोठा भाऊ तिच्या सारख्या आठवणी सांगतो, त्यामुळे तिच्याविषयी एक काल्पनिक प्रतिमा माझ्या मनात आहे. तिचे एखादे छायाचित्रही आमच्याकडे नाही.

Wednesday, August 13, 2014 AT 05:30 AM (IST)

वडलांचं वय बरंच झालं आहे. ते गावी एकटेच राहतात. चार एकर शेती आहे. या शेतीत त्यांचं मन गुंतलं आहे. त्यांनी एक म्हैस आणि एक गाय बाळगली आहे. त्यांची उस्तवार करण्यात त्यांचा बराच वेळही जातो. शेतातील कामासाठी गरजेप्रमाणे मजुरांना मदतीला घेतात. गावातील ठराविक मजूर आहेत. त्यांना सांगावा दिला की लगेच हजर होतात. याचं एकच कारण, त्यांना त्यांचा सहवास आवडतो. त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते कोणालाही तुच्छ लेखत नाहीत. आपल्या बरोबरीचा समजतात.

Tuesday, August 12, 2014 AT 04:45 AM (IST)

आमच्याकडे एक जोडपे मजुरी करते. ते सालगडी नाहीत. तरी त्यांना काही ना काही काम असते. कामाची त्यांना आवड आहे. दुसरं म्हणजे ठराविक वेळातच काम करेन, असंही म्हणत नाहीत, त्यामुळे कधी काम नसले तरी त्यांना रोजचा पगार मिळतो. त्यांना दर शुक्रवारी पगार दिला जातो. त्यांना एक मुलगा आहे. तो चौथीत शिकतो आहे. एक मुलगी आहे. ती यंदाच पहिलीत गेली आहे. नवरा बायको शेतात राहतात. शाळा गावात आहे. फार अंतर नाही. ही दोन्ही मुलं रोज चालत शाळेत येतात. आमचे शेतात घर आहे.

Monday, August 11, 2014 AT 05:30 AM (IST)

दहावीमध्ये मुलाला चांगले गुण मिळाले आहेत. पुढील शिक्षणाची फारशी चिंता मला वाटत नाही. कारण हे स्पर्धेचे युग आहे, यात जो अधिक गुण मिळवतो त्याला संधी आहे. पुढील शिक्षण महाग आहे. मला एकच मुलगा आहे. गावी बारा एकर बागायती शेती आहे. शेती वडीलच कसतात. मीही एकुलता आहे. वडलांची इच्छा मी शेती कसावी अशी होती. मला चांगली नोकरी मिळाली. माझ्या बरोबरचे काही सरकारी नोकरीसाठी अभ्यास करीत होते. त्यांच्याशी बोलता-बोलता एकाने मलाही सुचविले, ‘तूही परीक्षेला बस.

Saturday, August 09, 2014 AT 05:45 AM (IST)

अलीकडे गावात पराभूत झालेले उमेदवार येऊन गेले. निवडून आलेले येणार आहेत, असा गावात सांगावा आला आहे. आता ते निवडून आल्याने त्यांचे कार्यक्रम वाढले आहेत. गावकरी त्यांच्या स्वागतासाठी आतूर आहेत. गावकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात त्यांनाच मतदान केलं आहे. प्रत्येक गावात त्यांना लगेच येणं शक्य नाही, हे आता गावकऱ्यांनी समजून घेतलं आहे. असं शहाणपण अनुभवातून येतं. पराभूत झालेले उमेदवार गावात आले. त्यांच्या स्वागताला कोणी जमलं नाही.

Friday, August 08, 2014 AT 05:45 AM (IST)

आम्ही चार भाऊ आहोत, एक बहीण आहे. बहीण सगळ्यात लहान आहे. आमची अठरा एकर शेती आहे. दोन विहिरी आहेत. एक विहीर भावकीत सामाईक आहे. वडलांनी आमच्या शेतात एक विहीर खोदली. विहिरीला पाणी लागले. त्यामुळे सामाईक विहिरीचे पाणी वापरावे लागत नाही. आमच्या परिसरात कोणीच ठिबक सिंचन केले नव्हते. अशा काळात आमच्या शेतीला ठिबक सिंचनाने पाणी दिले जाते. वडलांनी शेतीखेरीज कोणताही व्यवसाय केला नाही. पण काळ बदलला आहे.

Thursday, August 07, 2014 AT 05:30 AM (IST)

अलीकडे घरात एक वेगळीच चिंता तयार झाली आहे. आम्ही सगळे भाऊ नोकरी करतो. आमची तीन एकर जिरायती शेती आहे. त्यामुळे शिक्षण घेऊन नोकरी करण्याखेरीज मार्ग नव्हता. वडलांनी मात्र सगळं आयुष्य शेतीवरच काढलं. शेती पावसावर अवलंबून आहे, तरी पोटापुरतं शेतातून मिळतं. वडलांनी सुतारकामही शिकून घेतलं होतं. गावात सुताराची दोन घरं आहेत. त्यांची नवी पिढी शिकून शहरात नोकरीसाठी गेली. त्यामुळे सुताराच्या हाताखाली काम करून त्या कामात त्यांनी आपला चांगलाच जम बसवला.

Wednesday, August 06, 2014 AT 05:30 AM (IST)

गावात आमचं जुनं हॉटेल आहे. आम्ही तसे या मूळ गावचे नाही. आमचे आजोबा मजुरी करण्यासाठी आले. त्यांनी प्रथम हे हॉटेल सुरू केलं. ते चहा फार चांगला बनवत असत. त्यामुळे गावातील प्रतिष्ठित लोक चहा पिण्यासाठी येत. जागा लहान होती. गावातील प्रतिष्ठित लोकांची ऊठबस असल्यानं जागा थोडी मोठी हवी. गावचे सरपंचही नियमित असत. पंचायतीची बरीच जागा होती. त्यांनी त्यांना सूचना दिली, तुला जेवढी जागा पाहिजे तेवढ्या जागेवर शेड बांधून घे.

Tuesday, August 05, 2014 AT 05:15 AM (IST)

माझ्याकडे यंदा एकच बैल आहे. चार महिन्यांपूर्वी एक बैल तोंडाला फेस येऊन एकाएकी वारला. सगळ्यांनाच वाटत आहे, काहीतरी घातपात असावा. मी पंचायतीत निवडून आल्यापासून जवळचेच काही लोक माझ्यावर उलटले होते. निवडणुकीत थोडी बाचाबाची झाली होती. माझ्या विरोधी उमेदवार अफवा पसरवत होता. त्याचा हा परिणाम होता. मी समजावून सांगायला गेलो होतो. त्याचा त्यांनी उलटा अर्थ घेतला. त्यांना माझी भीती वाटत होती. भीतीचं कारण त्यांच्या अडीअडचणीला मी मदत करीत आलो आहे.

Monday, August 04, 2014 AT 05:45 AM (IST)

आम्ही सहा भावंडं आहोत. आम्हाला दोन आई आहेत. आम्ही लहान आईचे तीन भाऊ आहोत. मोठ्या आईला तीन मुलीच झाल्या. दोघीही सख्ख्या चुलत बहिणी आहेत. आम्हाला साठ एकर शेती आईकडूनच मिळाली आहे. वडिलांची बारा एकर शेती त्यांनी आपल्या लहान भावाला दिली. ते दोघेच भाऊ होते. त्यांना एकच मुलगा आहे. शिकून मोठ्या पदावर नोकरी करतो. त्यांची शेती आम्हीच कसतो. आम्ही आमच्या आजोळी असतो. वडिलांच्या गावी मी एकटाच चुलत भावाच्या शेतीसाठी राहतो. आम्ही तिघेही भाऊ पदवीधर आहोत.

Saturday, August 02, 2014 AT 05:15 AM (IST)

आमचा मोठा भाऊ पहिल्यांदा वेगळा झाला. आम्ही तीन भाऊ एकत्र आहोत. आई-वडीलही आमच्या बरोबरच असतात. मोठा भाऊ हा सावत्र भाऊ आहे. त्याची आई तो लहान असतानाच वारली. त्यानंतर वडिलांनी आमच्या आईशी लग्न केले. पाच वर्षांनी आमच्या आईला एक मुलगी झाली. त्यानंतर बारा वर्षांनी आम्ही तीन भाऊ एका पाठोपाठ झालो. मी सर्वांत लहान आहे. घरचा सगळा कारभार वडिलांच्या मार्गदर्शनाने मीच बघत आलो आहे. मोठ्या भावाला वडिलोपार्जित चार एकर शेती आहे. त्याला खासगी नोकरी आहे.

Friday, August 01, 2014 AT 05:45 AM (IST)

वडलांचं वय आता ऐंशीच्या घरात आहे. मला शहरात चांगली नोकरी आहे. बायकोही नोकरी करते. एक मुलगा आहे, तोही आता नोकरीला लागला आहे. वडील गावी असतात. आमची सात एकर बागायती शेती आहे. वडील स्वतःच शेतीत लक्ष घालतात. सगळा ऊस आहे. शेतीवर एक नवरा-बायकोचं जोडपं आहे. त्याच्यामुळे वडलांना आधार आहे. आमचा एक विचार होता. शेती कोणाला तरी भागाने लावावी, वडलांना आपल्याकडे शहरात आणावं. औषधोपचारांचा विषय काढून एकदा मी त्यांना घेऊन आलो. त्या वेळीही त्यांची तयारी नव्हती.

Thursday, July 31, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मी स्वतंत्र व्यवसायाला सुरवात केली आहे. घराण्याची व्यवसायाची परंपरा नव्हती. आम्ही शेतकरी कुटुंबातील आहोत. त्यामुळे परंपरागत व्यवसाय सोडून काही वेगळं करावं असं मला वाटलं. आमच्याकडे फार तर कोणी तरी कुठली तरी नोकरी पकडतो. कारण कमी-अधिक का असेना, त्याला दरमहा पगार मिळतो. नोकरी ही ज्याच्या त्याच्या कुवतीप्रमाणे मिळते. मलाही थोडीफार खटपट करून नोकरी मिळू शकली असती. तशी अनुकूल परिस्थिती होती. मला तो मार्ग तुलनेने सोपा होता.

Wednesday, July 30, 2014 AT 05:30 AM (IST)

माझी तीन एकर शेती भाऊ कसत होता. माझी नोकरी परगावी आहे. त्यातून दर तीन वर्षांनी बदली होते. नोकरी सांभाळून काही वर्षं मी स्वतः शेती कसण्याचा प्रयत्न केला परंतु माझी धावपळ होऊ लागली. मला शेतीकडे लक्ष देणं शक्‍य होईना म्हणून मी एक जोडपं शेतीवर घर बांधून ठेवलं. त्याने माझ्या शेतीची कामं बघून इतरही कामं करावीत, असं मी त्याला सांगितलं होतं. त्याचाही मला चांगला अनुभव आला नाही. त्याला आधार होईल, असा माझा विचार होता पण त्याचा त्रासच होऊ लागला.

Tuesday, July 29, 2014 AT 05:45 AM (IST)

बायको माहेरी गेली. आम्ही तीन भाऊ एकत्र राहतो. मी सगळ्यात लहान आहे. दोघे भाऊ शेती कसतात. मला नोकरी आहे. माझं नुकतंच लग्न झालं आहे. बायकोही पदवीधर आहे. शेतकरी कुटुंबातील नाही. त्यांचा लहान व्यापार आहे. त्याच्याकडे शेतीत काम कोणीच कधी करीत नाही. माझ्या दोन्ही भावांच्या बायका शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांना शेतीच्या कामाची सवय आहे. शेतीमधील सगळी कामं त्या करतात. सकाळी लवकर उठून स्वयंपाक करून शेतावर जातात. माझे दोन्ही भाऊही दिवसभर शेतावरच असतात.

Monday, July 28, 2014 AT 05:30 AM (IST)

आमच्या एकत्र कुटुंबात एकही मुलगी जन्माला आली नाही. माझ्या वडलांचे त्यांना सोडून सहा भाऊ आहेत. त्यांना बहीण नाही. माझे आजोबा मात्र एकटेच होते. त्यांना भाऊ-बहीण नव्हते. त्यांना चुलतभावाची शेतीही वारस नसल्याने मिळाली होती. एकट्याला सत्तर एकर बागायती शेती कसावी लागणार होती. त्यांना सात मुलं झाली. शेतीला मनुष्यबळाची मोठी गरज असते. कारण घरचं मनुष्यबळ नसेल तर शेती कसणं कठीण जातं. पूर्वी आजच्यासारखी यंत्रंही निघाली नव्हती.

Saturday, July 26, 2014 AT 05:30 AM (IST)

नवीन परिचय झाला की मी त्यांची जात विचारून घेतो. अनुभवातून मी काही गोष्टी शिकलो आहे. पूर्वी मला असं करावं लागायचं नाही. माणसाच्या पेहरावावरून त्याच्या संभाषणामुळे त्याची जात सहजच कळत होती. आपापल्या जातीच्या वैशिष्ट्याप्रमाणेच त्याची दिनचर्या असायची. अलीकडे यात बरीच मोडतोड झाली. जे झालं आहे ते तर चांगलंच झालं, याविषयी तक्रार करण्याची गरज नाही. आता जातीप्रमाणेच व्यवसाय करणारेही कमी झाले आहेत. असे व्यवसाय आता टिकले नाहीत.

Friday, July 25, 2014 AT 05:30 AM (IST)

गावातील एकत्र कुटुंबं कमी होत आहेत. पूर्वी ही संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. कारण गावातील सगळ्यांची उपजीविका ही शेतीवरच होत होती. शेती हा एकत्र कुटुंबाचा धागा होता. शेतीला मनुष्यबळाची गरज असते. आजही वेगवेगळी यंत्रं आली, तरी मनुष्यबळाअभावी शेतीची कामं अडून बसतात. नव्या यंत्रांमुळे कष्टाची बचत झाली आहे, त्यामुळे यंत्रंही उपयोगीच आहेत. यंत्रांमुळे कमी वेळेत काम होऊ शकतं. आता तर मानवी श्रम हे महाग पडतात.

Thursday, July 24, 2014 AT 05:15 AM (IST)

मुंबई  - या आर्थिक वर्षअखेरीपर्यंत देशाची आर्थिक घडी बसण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे यंदा आर्थिक विकासदर सहा टक्के राहील, असे भाकीत नोमुरा या संस्थेने वर्तवले आहे. अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर सावरण्याचे हे आशियातील सर्वांत मोठे उदाहरण ठरेल, असेही नोमुराचे म्हणणे आहे. आर्थिक विकासाचा आलेख वाढत राहणार असून, 2015- 16 मध्ये विकासदर सात टक्‍क्‍यांवर जाईल, असाही तिचा अंदाज आहे. 2003 ते 2010 या काळात देशाचा विकासदर 8.4 टक्के होता.

Wednesday, July 23, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मुलगा पदवीधर झाला आहे. आमची तीन भावांत तीन एकर शेती आहे. आम्ही तिन्ही भाऊ नोकरी करतो. शेती चुलत भाऊ कसतो. आमच्या भावांतील कोणीच शेती कसू शकणार नव्हता, कारण त्यातून आपली उपजीविका होणार नाही. नोकरी हाच एकमेव पर्याय होता, त्यामुळे आम्ही तिघांनीही शिकून नोकरी पकडली असली, तरी शिकत असतानाही आम्ही छोटी-मोठी नोकरी करूनच शिक्षण घेतलं होतं. त्याचा मोठा अनुभव पुढे आमच्या कामाला आला.

Wednesday, July 23, 2014 AT 05:30 AM (IST)

वडील माझ्याकडेच राहतात. मला चांगली नोकरी आहे. माझं कुटुंबही लहान आहे. माझी दोन लहान मुलं शाळेत शिकत होती. आम्ही नवरा-बायको नोकरीमुळे सतत बाहेरच असायचो, त्यामुळे वडिलांची चांगलीच मदत होत होती. आमची मुलं आमच्यापेक्षा वडिलांशीच जवळीक साधून होती, कारण तेच त्यांच्या सान्निध्यात फार काळ असायचे. माझे वडील हे स्वावलंबी होते. आपला स्वयंपाक ते माझ्याकडे राहत असतानाही स्वतःच करीत असत. ही त्यांची सवय कोल्हापूरला तालमीत असल्यापासूनची होती.

Tuesday, July 22, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मला दोन मुली आणि दोन मुलगे आहेत. मला नोकरी होती. बायकोही काम करीत होती. मुलांनी शिक्षण घेतलं. त्यांना चांगली नोकरीही मिळाली. सगळ्यांची लग्नं झाली आहे. आपापल्या क्षेत्रांत मुलं प्रगती करीत आहेत. मी आता नोकरीतून निवृत्त झालो आहे. शरीर अजूनही निरोगी आहे. काही काम करावं असं वाटतं. माझी बायको अलीकडेच वारली. मुलं वेगवेगळ्या गावी असतात. माझं माझ्या मूळ गावी काही नाही. दोन एकर जिरायती शेती होती, ती माझ्या लहान भावाला मी दिली आहे.

Monday, July 21, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मला समाजकार्याची आवड आहे. घरची शेतीवाडी चांगली आहे. आमचं एकत्र कुटुंब आहे. आजोबा गावचे सरपंच होते. त्यानंतर आमच्यातील कोणीच सामाजिक कार्यात फार भाग घेतला नाही. पुढाकार घेतला नसला तरी सार्वजनिक कामाला मदत करीत आले आहेत. माझे पाच चुलते आहेत. माझे वडील सर्वात मोठे आहेत. तीन नंबरचे चुलते घराचा सगळा कारभार बघतात. त्यांनीच आजोबानंतर घराला पुढं आणलं आहे. माझ्या वडिलांनी अगर कोणत्याच चुलत्यांनी कधीच कोणताही व्यवहार केला नाही.

Saturday, July 19, 2014 AT 05:15 AM (IST)

माझ्या एका नातेवाईकाचे अलीकडेच निधन झाले. आमच्या समाजात त्यांना फार मान होता. आमचा समाज पुढे यावा, यासाठी त्यांनी पदरमोडही केली आहे. समाजातील काही लोक शिकून वेगवेगळ्या व्यवसायांत व नोकरीतही वरच्या पदावर गेले आहेत. त्यांना फार मोठी प्रसिद्धी मिळाली नाही. कारण ते अशा प्रसिद्धीपासून दूरच राहिले होते. त्यांना ते आवडतही नव्हते. इतर लोकांनी समाजासाठी काहीही न करता समाजाचे नाव घेऊन सत्तेतही वाटा मिळविला आहे. त्यांना समाजाशी काही देणे-घेणे नाही.

Friday, July 18, 2014 AT 05:30 AM (IST)

माझे एक मित्र आहेत. खरं तर परिचित आहेत. प्रत्येक परिचित मित्र असतोच असे नाही. माझे ते नोकरीतील सहकारी आहेत. ते अतिशय गरिबीतून आले आहेत. पण त्यांच्याशी बोलताना ते इतक्या गरिबीतून आले असतील असे कधीच जाणवत नाही. त्याविषयी ते कधीच तक्रारीच्या सुरातही बोलत नाहीत. त्याची त्यांना गरज वाटत नसावी. त्यांच्याविषयी जवळच्याकडून काही माहिती कळते. कधी कधी आपणहून विषय काढला तर ते एवढंच बोलतात. खरं शिक्षण हे गरिबीमुळेच मिळते. गरिबी ही शिक्षा देऊन शिक्षण देत असते.

Thursday, July 17, 2014 AT 05:15 AM (IST)

आमची दीड एकर शेती आहे. सामाईक विहीर आहे. उन्हाळ्यात सगळ्या विहिरी जरी कोरड्या पडल्या तरीही आमच्या विहिरीला पाणी असतं. आमच्या विहिरीचं पाणी गावातील लोक पिण्यासाठीही वापरतात. गावाला नदीही आहे. नदीवर धरण असल्यामुळे नदीला बारमाही पाणी आहे. शेती हाच आजही आमचा मुख्य व्यवसाय आहे. शेतजमीन चांगली आहे. आमच्या भागातील एक सधन गाव म्हणून ओळखलं जातं. गावातील शेतकरी कष्टाळू आहेत. गावात मुलगी देताना सगळे म्हणतात, डोळे झाकून पोरगी द्या.

Wednesday, July 16, 2014 AT 05:45 AM (IST)

दहावीत मुलीला चांगले गुण मिळाले आहेत. आमच्या मुली आता शिकू लागल्या आहेत. आमच्या समाजात मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण कमीच आहे. एकच अडचण आहे, बायकोला वाटतं, मुलीला दहावीच्या पुढं शिक्षण दिलं, तर मुलीच्या लग्नाचा प्रश्‍न येईल. बायकोनंही मुलीसाठी स्थळ बघून ठेवलं आहे. खरं तर सातवी झाल्यावरच तिचं लग्न करण्याचा तिचा विचार होता. पण तसं घडलं नाही. ज्या मुलाशी लग्न करायचा तिचा विचार होता, त्याने दुसरी मुलगी पसंत केली. त्याने लग्नही केलं.

Tuesday, July 15, 2014 AT 05:45 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: